top of page
recepcia.jpg

CENNÍK

Indikácie liečby HBO:
 • nehojace sa rany

 • bakteriálne infekcie

 • diabetická noha

 • ischemické vredy pri ICHDK

 • komplikácie varixov dolných končatín

 • implantačná chirurgia

 • postradiačné lézie tkanív

 • náhla hluchota

 • osteomyelitída

 • poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov

 • postradiačné lézie 

 • akútne oftalmologické príhody

 • popáleniny

 • omrzliny

 • otrava plynmi

 • crush syndróm

 • dekompresná choroba

 • plynová embólia

CENNÍK SLUŽIEB

HBOT - 1 EXPOZÍCIA (liečebné sedenie: 120 minút):

 • Poskytovaný nadštandard                                                                                            

(objednanie pacienta na konkrétny čas a dátum, vstupné a výstupné vyšetrenie pacienta lekárom so špecializáciou, priebežné konzultácie s lekárom Centra HBO (počas prebiehajúcej liečby osobne, prostredníctvom mailu, soc. sietí a telefonicky), meranie vitálnych funkcií (meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie srdca, telesnej teploty, saturácie hemoglobínu kyslíkom pomocou pulzného oxymetra, vyšetrenie glykémie, orientačné neurologické vyšetrenie, vyšetrenie kognitívnych funkcií) a ich vyhodnotenie lekárom, otoskopické vyšetrenie, kontroly a preväzy chronických rán podľa stavu pacienta (preväzový materiál v cene), prítomnosť lekára so špecializáciou počas prebiehajúcej expozície, prítomnosť kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka počas prebiehajúcej expozície, certifikovaná obsluha hyperbarickej komory).

 

TERAZ LEN 40,00 € (1 expozícia=až 120 minút)

pôvodná cena 46,00 €  (1 expozícia)     

                                                                                               

 • Poskytovaný nadštandard - samoplatca  

TERAZ LEN 70,00 € (1 expozícia=až 120 minút)

povodná cena 79,00 €  (1 expozícia) 

 • onkologickí pacienti (pri schválených indikáciách)

ZADARMO

 • Sprievod dieťaťa

                                                                                                  

       30,00 €        

POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

 • Pacientsky set oblečenia 100 % bavlna (polokošeľa, nohavice, ponožky)

       35,00 €

 • Detský set oblečenia 100 % bavlna  

                                                                                   

       20,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

 • Inhalačná maska S/M/L

       55,00 €

 • Polokošeľa 100 % bavlna dlhý rukáv 

       20,00 €                                                   

 • Nohavice 100 % bavlna

 

       15,00 €                                                                   

 • Ponožky 100 % bavlna

 

       5,00 €          

                                               

 • Kniha Hyperbarická medicína - Michal Hájek a kol.

       35,00 €       

             

V súlade s ust. 44, ods. 4 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov pacient žiada touto cestou vopred a dobrovoľne o poskytnutie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti v zariadení Centrum HBO, pričom si je vedomý povinnosti úhrady takýchto nadštandardných úkonov  v zmysle cenníka zdravotníckeho zariadenia , ktorý je dostupný v Centre HBO a na webovej stránke www.centrumhbo.sk , a s ktorým sa pacient vopred oboznámil. Pacient si je vedomý , že akákoľvek platba , ktorú uhradí v zdravotníckom zariadení Centrum HBO nie je platbou za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, ale je výlučne platbou za dobrovoľne a slobodne vyžiadaný nadštandard, ktorý je pacientovi v rámci pobytu v zdravotníckom zariadení poskytovaný.

bottom of page