top of page
      O CENTRE HBO

 

           Centrum HBO je neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti hyperbarickej medicíny, vykonávanej prostredníctvom kvalifikovaného personálu 

a špecializovaného technologického vybavenia.

 

             Liečba v Centre HBO prebieha v kontexte s najnovšími poznatkami

a odporúčaniami Európskeho výboru pre hyperbarickú medicínu a naše procesy sú plne zlúčiteľné s Európskym kódexom osvedčených postupov pre hyperbarickú kyslíkovú liečbu. Lekári a odborný personál prechádzajú pravidelnými školeniami a sú neustále oboznamovaní so všetkými novinkami a vylepšeniami, ktoré vzídu z odbornej obce, ktorú pre Slovensko v súčasnosti predstavuje Česká společnost hyperbarické

a letecké medicíny a v rámci EU Európsky výbor pre HB medicínu.

            Centrum HBO je situované na adrese Hraničná 18, v Bratislave v mestskej časti Ružinov. Zdravotnícke zariadenie je bezbariérovo riešené, jeho rozloha je 270 m2

a má aj vlastné  parkovacie miesta. 

            Zakladáme si na tom, aby sme klientom poskytovali komplexné lekárske služby

s ohľadom na interakciu ponúkanej doplnkovej liečby HBOT so širokým spektrom medicínskych i nemedicínskych odborov. Preto v našich radoch nájdete lekárov

s atestáciou zo všeobecného lekárstva, z odboru chirurgie, pracovného lekárstva, anesteziológie a intenzívnej medicíny. 

       Personál dotvárajú zdravotné sestry so špecializáciou intenzívna medicína, zdravotný sprievod/záchranári so špecializáciou urgentná medicína a certifikovaní technici, všetci so skúsenosťami ako z odboru hyperbarickej i potápačskej medicíny.

     Naše zdravotnícke zariadenie je zmluvným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti zdravotných poisťovní VšZP, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

a Union zdravotná poisťovňa, a.s.

    

O NÁS 

hlavná miestnosť v Centrum HBO
bottom of page