top of page

PRVÝ KONTAKT

Indikácie pre liečbu HBO: ​
 • nehojace sa rany
 • bakteriálne infekcie

 • diabetická noha

 • ischemické vredy pri ICHDK

 • komplikácie varixov dolných končatín

 • implantačná chirurgia

 • postradiačné lézie tkanív a CNS

 • poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov

 • náhla hluchota

 • osteomyelitída

 • akútne oftalmologické príhody

 • popáleniny

 • omrzliny

 • otrava plynmi

 • crush syndróm

 • dekompresná choroba

 • plynová embólia

    Mám záujem o liečbu v hyperbarickej komore, aký je postup?

 

     K hyperbarickej liečbe sa môžete dostať nasledujúcimi spôsobmi:

 

 • Zavolajte nám na číslo 02/58 318 318, príp. 0915/113 053, objednáme Vás na vstupnú konzultáciu lekárom Centra HBO. Prineste si prosím so sebou  lekárske správy súvisiace s  diagnózou, pre ktorú chcete liečbu absolvovať (od chirurga, diabetológa, neurológa, otorinolaryngológa - ORL...)

 

ALEBO:

 • Napíšte nám na emailovú adresu info@centrumhbo.sk a priložte kópie odborných lekárskych správ viažucich sa k diagnóze, pre ktorú chcete liečbu absolvovať (od chirurga, diabetológa, neurológa, otorinolaryngológa - ORL...)

     ​Tím lekárov zaslanú zdravotnú dokumentáciu preštuduje a následne Vás budeme kontaktovať ohľadom možného termínu vstupného vyšetrenia.

   A čo bude ďalej?

    Po príchode do Centra HBO sa zaregistrujete na recepcii. Na následnom vyšetrení lekár (na základe lekárskych správ) zhodnotí Váš celkový zdravotný stav a odporučí vhodný počet liečebných expozícií.

Po vyšetrení lekárom HBO si naplánujete termíny jednotlivých expozícií s personálom na recepcii. Vstup do hyperbarickej komory je možný len v predpísanom odeve zo 100% bavlny, ktorý je možné zakúpiť si na recepcii (viď priložený Cenník). Platba za expozície a oblečenie je možná platobnou kartou alebo v hotovosti na recepcii Centra HBO.

 

  Po objednaní sa na samotnú expozíciu je potrebné dostaviť sa v dohodnutý termín a čas do Centra HBO, kde sa ďalej budete riadiť pokynmi personálu.

 Prosíme o dôkladné preštudovanie priloženého Informovaného súhlasu, kde nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa liečby kyslíkom v prostredí zvýšeného tlaku.

S pozdravom -

​Tím Centra HBO.

hyperbarická komora Bratislava, Centrum HBO Bratislava
bottom of page