top of page

Tlačová konferencia v našom Centre

So starostom Ružinova Ing. Dušanom Pekárom, primárom kliniky telovýchovného lekárstva MUDr. Pavlom Malovičom, PhD., MPH a Zuzanou Haasovou

bottom of page