top of page
hyperbarická komora Bratislava, Centrum HBO Bratislava
Indikácie liečby HBO:
 • nehojace sa rany

 • bakteriálne infekcie

 • diabetická noha

 • ischemické vredy pri ICHDK

 • komplikácie varixov dolných končatín

 • implantačná chirurgia

 • postradiačné lézie tkanív

 • náhla hluchota

 • osteomyelitída

 • poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov

 • postradiačné lézie 

 • akútne oftalmologické príhody

 • popáleniny

 • omrzliny

 • otrava plynmi

 • crush syndróm

 • dekompresná choroba

 • plynová embólia

 

Čo je hyperbarická oxygenoterapia (HBO)?

 • liečba 100%-ným medicinálnym kyslíkom za podmienok vyššieho tlaku, ako je tlak atmosférický v uzatvorenom zariadení - v hyperbarickej komore 

 • hyperbarická komora je oceľová tlaková nádoba, ktorej prevádzka podlieha prísnym bezpečnostným opatreniam a osobitným technickým normám

 

 • vzduch, ktorý dýchame za normálnych podmienok obsahuje  cca 21% kyslíka, 78% dusíka  a 1% iných plynov

 • počas HBO je vdychovaná koncentrácia kyslíka 100% = cca 5-násobne vyššia ako vo vzduchu

 • tlak v hyperbarickej komore používaný pri liečbe je 2x až 2,4x vyšší ako okolitý atmosferický tlak 

 • pri tomto pretlaku sa výrazne väčšie množstvo kyslíka fyzikálne rozpúšťa v krvnej plazme

 • dochádza tak až k 15-násobnému zvýšeniu ponuky kyslíka tkanivám,                 v porovnaní s dýchaním vzduchu za normálnych podmienok

 • kyslík týmto mechanizmom zásobuje časti organizmu, ktoré z rôznych príčin trpia jeho nedostatkom, ako aj tkanivá, do ktorých sa už červené krvinky nedostanú.

 

 • Vyšší obsah kyslíka v krvi pôsobí v tkanivách komplexne:

 • podporuje obnovu poškodených tkanív a buniek

 • ničí baktérie citlivé na zvýšenú koncentráciu kyslíka

 • zvyšuje činnosť bielych krviniek a zosilňuje tak boj proti infekcii

 • podporuje novotvorbu ciev, čím zlepšuje prekrvenie

 • urýchľuje hojenie nehojacich sa rán a defektov, obzvlášť spojených s bakteriálnou infekciou

 

 • zvýšený tlak prispieva k liečbe chorobných procesov v uzavretých tkanivách kostí a zubov

 • k zmenšeniu veľkosti plynových bublín v krvi a v tkanivách

 • k znižovaniu tkanivového opuchu. .  

Kedy a koľkokrát sa liečba HBO vykonáva?

 

 • pri niektorých ochoreniach je HBO základom život zachraňujúcej liečby:

 • dekompresná choroba

 • vzduchová embólia

 • otrava oxidom uhoľnatým

 • plynová gangréna (klostrídiová myonekróza)

 

 • pri mnohých ochoreniach je doplnkovou liečebnou metódou pri základnej režimovej, medikamentóznej alebo chirurgickej liečbe, kde výrazne ovplyňuje pozitívny liečebný výsledok, skracuje dobu hospitalizácie a zlepšuje kvalitu života

 • k najčastejším indikáciám patria:

 • poruchy prekrvenia dolných končatín – najmä tzv. “diabetická noha”

 • nehojace sa rany

 • náhla hluchota a niektoré typy porúch sluchu

 • chronické zápaly kostí

 • mnohé poúrazové, pooperačné postihnutia

 • určité typy infekčných ochorení

 

 • počet nevyhnutných expozícií (liečebných sedení) je obvykle 10 - 30

 • podľa typu ochorenia, jeho priebehu a aktuálneho zdravotného stavu pacienta 

 • liečba spravidla prebieha 1x denne po dobu 10 - 30 dní

ČO JE HBO ?

bottom of page