top of page

KONTRAINDIKÁCIE

Pre koho nie je terapia vhodná?

 

Liečbu v hyperbarickej komore môže absolvovať každý, kto nemá dočasne, príp. trvalo niektoré z nižšie uvedených zdravotných obmedzení:

 

 • telesná teplota nad 38°C

 • zvýšený krvný tlak nad 170/110 mmHg

 • nádcha, prechladnutie

 • zápal stredoušia a prínosových dutín

 • stavy po operáciách v ORL oblasti

 • hnačka

 • epilepsia

 • klaustrofóbia

 • ochorenie dýchacieho systému (astma ťažkého stupňa, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcny emfyzém,…)

 • stavy po resekčných výkonoch na pľúcach

 • spontánny pneumothorax v anamnéze

 • kardiostimulátor resp. obdobné implantované zariadenia – vstup po konzultácii

 • chronické požívanie alkoholu a návykových látok

 • gravidita

centrumhbo.sk
komora.jpg
bottom of page