KTO SA O VÁS STARÁ

MUDr. Mgr. Erika Kožáková, MPH, centrumhbo.sk

MUDr. Mgr. Erika Kožáková, MPH

Vedúci lekár

MUDr. Róbert Bystrian

Odborný garant

Viac info

MUDr. Jana Hermysová

lekár HBO

Ing. Peter Hriž

Hlavný technik

Mgr. Simona Házová

Vrchná sestra

Bc. Pavel Ollé

Zdravotný sprievod

Mgr. Zuzana Mitáková

Zdravotný sprievod

Igor Jankulic

Zdravotný sprievod

Július Ručkay

Zdravotný sprievod

Bc. Jozef Beržinský 

Technik/Zdravotný sprievod

Roman Vlník

Zdravotný sprievod

Michal Kovár

Zdravotný sprievod

MUDr. Andrej Bízik

Lekár HBO 

MUDr. Patrik Karvan

Lekár HBO

Matúš Galovič

 Technik

Bc. Attila Juhász

Záchranár/Zdravotná sestra

Michaela Fajčáková

Zdravotný sprievod

Beata Mogrovicsová

Zdravotný sprievod 

Matúš Galovič

 Technik