logo-zp-dovera.jpg

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. – Zoznam poisťovňou čiastočne hradených indikácii

Akútne stavy

 

 • vzduchová a plynová embólia

 • dekompresná choroba

 • otrava oxidom uhoľnatým

 • klostrídiová myonekróza (plynná sneť)

 • ostatné agresívne sa chovajúce infekcie – hlavne nekrotizujúce infekcie mäkkých tkanív, nekrotizujúce fasciitídy vrátane Furnierovej gangrény

 • drvivé poranenia (crash injury), ťažké akútne traumatické ischémie mäkkých tkanív, compartment syndróm

 • popáleniny

 • náhla hluchota

 • ťažké anémie krvácavej etiológie

 • včasná fáza obesenia

 

Chronické stavy

 

 • ischemické štepy a laloky

 • refraktérna osteomyelitída

 • radiačné poškodenia kostí a mäkkých tkanív (cystitída, proktitída, enteritída)

 • problematické a ťažko sa hojace rany

 • neuroblastóm IV. štádium