top of page

Čo robiť, keď sa stane

potápačská nehoda

Potápačom s potápačským poistením DAN, je hradená liečba potápačskej nehody na celom svete, vrátane Slovenska. 

 

Čo treba urobit, ked dôjde k nehode: 

Predlekárska prvá pomoc

 • prvá pomoc poskytovaná priamymi účastníkmi nehody, alebo sprievodom – OKAMŽITÉ kontaktovanie záchranných zložiek aj v prípade straty potápača

 

Lekárska pomoc

 • Ako prvé je nutné OKAMŽITÉ zalarmovanie záchrannej služby

 • Pacienta je nutné najskôr vyšetriť v nemocnici ! (CT, RTG, odber krvi, neurologické vyšetrenie, event. drenáž hrudníka, zavedenie močového katétra, myringotomia...)

Ak potápač nie je v priamom ohrození života

 • kontaktuje poisťovňu DAN, ktorá okamžite začne riešiť poistnú udalosť

 • potápačskí lekári DANu v kooperácii s lekármi ošetrujúcimi potápača, odporučia ďalší postup

 • až po následnom odporúčaní lekárov DANu, je kontaktované hyperbarické centrum!

Ak je potápač priamo ohrozený na živote, resp. v bezvedomí

 • ošetrujúci lekár v kooperácii so sprievodom potápača ihneď kontaktujú DAN 

 • potápačskí lekári DANu v kooperácii s lekármi ošetrujúcimi potápača, odporučia ďalší postup 

 • až po následnom odporúčaní lekárov DANu, je kontaktované hyperbarické centrum!

 

 • Vždy je vhodné viesť podrobné poznámky o vývoji stavu a s potápačom priniesť aj jeho potápačský počítač

 • pacienta  je vhodné doprevádzať až do hyperbarického centra

Ak potápač NEMÁ poistenie DAN 

 • Ako prvé je nutné OKAMŽITÉ zalarmovanie záchrannej služby

 • Pacienta je nutné najskôr vyšetriť v nemocnici ! (CT, RTG, odber krvi, neurologické vyšetrenie, event. drenáž hrudníka, zavedenie močového katétra, myringotomia...)

 • lekári, ošetrujúci potápača, odporučia ďalší postup 

 • ak je indikovaná HBO liečba, kontaktujú príslušné hyperbarické pracovisko

DANlogo.CMYKlarge-1.jpg

MEDZINARODNÉ TIESŇOVÉ ČÍSLO

 

+39-06-4211-5685

emergency@daneurope.org

bottom of page