top of page
hyperbarická komora Bratislava, Centrum HBO Bratislava

TECHNOLÓGIA

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

     Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12-miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

    

     Maximálny pracovný tlak komory je +5,5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, % CO2, odsávací prístroj. Súčasťou elektroinštalácie je príprava na inštaláciu dodatočných komponentov - EKG, pľúcneho ventilátoru a infúznej pumpy.

 

     Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100%-ným kyslíkom, ako to je pri 1-miestnych komorách), samotný 100%-ný medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.

 • 12 + 2 miest na sedenie

 • možnosť ležiaceho pacienta

 • max. pracovný tlak 5,5 bar

 • plnenie atmosférickým vzduchom

 • audio/video monitoring pacienta

 • automatizované riadenie expozície

 • meranie % kyslíka a CO2 v ovzduší

 • možosť napojenia periférnych prístrojov - EKG, ventilátora, infúznej pumpy, ...

 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom

 • audio a video systém pre pacienta

 • integrované hasiace zariadenie

bottom of page