TECHNOLÓGIA

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

     Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12-miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

    

     Maximálny pracovný tlak komory je +5,5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, % CO2, odsávací prístroj. Súčasťou elektroinštalácie je príprava na inštaláciu dodatočných komponentov - EKG, pľúcneho ventilátoru a infúznej pumpy.

 

     Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100%-ným kyslíkom, ako to je pri 1-miestnych komorách), samotný 100%-ný medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.

Centrum HBO

Hraničná 18 (areál BRS)

Bratislava - Ružinov

Objednajte sa:
+421 2 58 318 318
+421 915 113 053
info@centrumhbo.sk

Sledujte nás:

  • Facebook
  • Instagram

© 2019 by Centrum HBO