top of page

MUDr. RÓBERT BYSTRIAN

Odborný garant

  • hyperbarickej medicíne sa venuje od roku 2016

  • okrem práce v hyperbarickej komore, pôsobil ako: 

 

  • chirurg

Nemocnica Medissimo v Bratislave,

Chirurgická klinika UNBA a SZU v Bratislave

Člen chirurgického tímu Centra pre transplantácie pečene  Chirurgickej kliniky UNBA a SZU v Bratislave,

Klinika chirurgickej onkológie Národného onkologického ústavu  a SZU v Bratislave,

 

  • vysokoškolský pedagóg – odborný asistent na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave

 

 ​

 Univerzitné štúdium:

  •  Lekárska fakulta UK v Bratislave

 

Špecializácie (atestácie) a licencie: 

  •  Chirurgia

  •  L1C licencia na výkon funkcie odborného zástupcu v odbore chirurgia

 

Špecializované kurzy:

  • Certifikovaný technik hyperbarickej komory HAUX

HAUX DR Bystrian.jpg
Byst.jpg
IMG_1235.JPG
centrumhbo.sk
bottom of page