top of page

SEMINÁRE

Odborný seminár s možnosťou vyskúšania expozície

v hyperbarickej komore

Erika s drs.jpg
Semináre sa konajú priamo v priestoroch Centra HBO na Hraničnej ul. č. 18            
v Bratislave, m.č. Ružinov, o 15.30 hod., v termínoch:
  • 21.3.2019
  • 27.3.2019
  • 4.4.2019
  • 10.4.2019
  • 25.4.2019
  • 23.5.2019
  • 29.5.2019
  • 12.6.2019
Účasť na seminári je potrebné vopred telefonicky alebo emailom potvrdiť, aby sme Vám zabezpečili miesto v komore (max. 11 účastníkov v jednom termíne).
 
Prednášajúci:
MUDr. Mgr. Erika Kožáková, MPH - vedúci lekár Centra HBO
MUDr. Róbert Bystrian - odborný garant Centra HBO
Erika s drs.jpg
IMG_0425.JPG
bottom of page